Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

МБАЛ-ДОБРИЧ”АД  БЛАГОДАРИ НА СВОИТЕ ДАРИТЕЛИ!

 

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА „МБАЛ-ДОБРИЧ”АД:

     IBAN  BG81FINV91501016884394

     BIC/ CODE  FINVBGSF

     ПИБ АД клон ДОБРИЧ

 

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ И ИЗРАЗХОДЕНИ СРЕДСТВА

        ОТ ДАРЕНИЯ В „МБАЛ-ДОБРИЧ“ АД

 

Постъпили средства  от Общини,фирми и физически лица: 244 738 лв.

Изразходени средства от дарения към 10.06.2020 : 247 912 лв. От тях за:

 

1.За закупуване на медиц.апаратура: 184 700 лв.

           1 бр.Анестезиологичен апарат с окомпл.

           1 бр.Кръвногазов анализатор с окомпл.      

           1 бр. Фибробронхоскоп                                    

           3 бр. Дезинф.апарати с консумативи        

           1 бр.Стационарен ехограф                                

           1 бр. Дефибрилатор                                              

           6 бр.Пациентски монитори                                 

           4 бр. Вакуумаспиратори                                     

           4 бр. ЕКГ апарати                                                 

           8 бр.Инфузионни помпи

                                

2.За закупуване на дезинфекц.материали  и препарати – 14 736 лв.

 

3.За закупуване на лични предп.средства,защ.облекло – 48 476 лв.     

 

 

 

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ДАРЕНИЯ В "МБАЛ-Добрич"АД