Нашите специалисти са 24 часа на Ваше разположение при здравен проблем ни потърсете на тел. (058) 600-723 / (058) 600 488 - централа
МБАЛ- Добрич
отлична акредитационна оценка
Новини
Ценоразпис за платени медицински и други услуги
Контакти

За болницата

1. История

Болницата в гр. Добрич е основана през 1866 г. в тежките години на робството. През 1911 г. е построена сега съществуващата сграда, в която до не отдавна се е помещавало Инфекциозното отделение. През същата година с доброволни вноски, събрани от населението започнал строежа на нова болница.

През 1961 г. е построен стария терапевтичен корпус, в който в момента се помещават управлението, инфекциозно отделение, отделение по образна диагностика, клинична лаборатория и медицинския център.

През 1986г. е завършен хирургическия корпус, в който в момента се помещават останалите стационарни отделения.

2. Местоположение

Болницата се намира на ул. "Панайот Хитов" 24, гр. Добрич и е разположена върху терен от 57 478 кв.м. със застроена площ 18151 кв.м.

МБАЛ Добрич е най-голямото болнично заведение в Област Добрич и предоставя здравна услуга на населението от 8 общини - Добрич, Добричка, Каварна, Балчик, Шабла, Тервел, Крушари, Генерал Тошево.

 

map

 

3. Леглова база

Общият брой на леглата за активно болнично лечение е 330, които са разпределени в 26 отделения. Средногодишният брой на пациентите, които се лекуват в болницата е 19 000.

 

4. Специалисти

За здравето на пациентите се грижат 144 лекари, 177 специалисти по здравни грижи, 142 санитари и 78 помощен персонал.

 

5. Управление

Лечебното заведение се управлява от Съвет на директорите /СД/ в състав:


1. Председател СД - Боряна Зидарова
2. Член на СД - д-р Митко Груев
3. Член на СД и Изпълнителен директор - д-р Трифон Йорданов

6. Структура

структура МБАЛ Добрич